Alle berichten van RDP Services BV

Training Praktijkbegeleider (Mentor)

TEX Rail Training / RDP Services BV verzorgt op 22 en 23 oktober 2024 de 2-daagse Training Praktijkbegleider (Mentor), deze training wordt in Rotterdam gegeven.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• didactische vaardigheden;
• houding en gedrag;
• werkvormen zoals: demonstratie & oefening;
• observatie en beoordelen.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• spelen van een rollenspel en opnames van opdrachten;
• uitleg van een eventuele praktijkagenda;
• demonstraties en oefeningen;
• koffie & thee

De deelnemers ontvangen voor het volgen van beide trainingsdagen een deelnamecertificaat.

Mocht u meer informatie willen over deze opleiding of de kosten, kunt u contact opnemen via administratie@rdpservices.com of via 010 432 8008

Rangeren (17-06-2024 en 20-08-2024)

Op zowel 17 juni 2024 als op 20 augustus 2024 starten wij met een volledige opleiding Rangeren met optioneel veiligheidscommunicatie. Deze opleiding wordt eventueel aangeboden inclusief een theorie-examen Rangeren.

De opleiding Rangeren duurt in totaal 10 dagen (theorie) met aansluitend op lesdag 10 het theorie-examen Rangeren. Veiligheidscommunicatie duurt 1 dag.

Voor meer informatie of het aanmelden van deelnemers neemt u vrijblijvend contact met ons op via administratie@rdpservices.com of via 010 432 8008.

Herinstructie Gereedschapsmachinist augustus 2024

TEX Rail Training/RDP Services BV start in augustus weer met een klassikale opleiding/ herinstructie Gereedschapsmachinist met aansluitend Veiligheidscommunicatie.

De opleidingsdagen zijn.  28, 29 en 30 augustus 2024.

De herinstructiedagen zijn: 29 en 30 augustus 2024.

Veiligheidscommunicatie is op 27 augustus 2024.

Voor meer informatie of het aanmelden van deelnemers neemt u contact op met: administratie@rdpservices.com of telefonisch op 010 432 80 08.

Wijziging examens Rangeren en Wagencontroleur

Vanaf 28 september 2023 (TSI) is het aan de Spoorwegonderneming om de vakbekwaamheid ‘Rangeren’ en ‘Wagencontroleur’ te bepalen.

De spoorwegondernemingen zijn verantwoordelijk om in het Veiligheidsbeheersysteem te vermelden hoe deze vakbekwaamheid zal worden geborgd. Dit moet voor 28 juni 2024 beschreven zijn.

Voor spoorwegondernemingen die de bovenstaande opleidingen door TEX/RDP willen laten verzorgen, worden de theorie-examens kosteloos aangeboden. Het examen kan aansluitend op de laatste lesdag worden afgenomen op onze computers. De inhoud en cesuur worden beschreven in een examenprotocol.

VVRV zal tot 28 juni 2024 de huidige examens blijven aanbieden en wellicht ook nog na die tijd. De spoorwegonderneming bepaald hoe en bij wie het examen zal worden afgenomen.

Voor meer vragen of advies verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Dit kan op 010 432 8008 of via administratie@rdpservices.com

Regeling Spoorverkeer gewijzigd

staatscourantPer 01-07-2015 is de regeling spoorverkeer gewijzigd.

Deze wijziging is op 02-07-2015 gepubliceerd in de staatscourant.
Wijzigingen hebben o.a. betrekking op:
– de maximum snelheid van treinen
– remtabellen en
– het seinenboek.

In de nieuwe regeling zijn een aantal zaken ontdekt die nadere aandacht behoeven bij de spoorwegondernemingen. Ook zijn er seinen verwijderd die nog bestaan, zijn er opmaakfouten ontstaan in het seinenboek en zijn betekenissen van seinen ten onrechte gewijzigd. Dit heeft inmiddels de aandacht van het Ministerie.

De nieuwe regeling spoorverkeer kan gelezen en gedownload worden op de website van de overheid, of door het volgen van deze hyperlink.

Wijzigingen examens ERTMS op komst

ERTMS-logoHet ligt in de verwachting dat de examens ERTMS medio September 2015 over gaan naar de VVRV.

Met deze wijziging worden ook de examens ERTMS gewijzigd. Vanaf het moment van de overgang worden de examens in delen afgenomen en is het niet meer mogelijk om in één keer examen te doen voor bijvoorbeeld de Havenspoorlijn of Betuweroute, zoals dat nu gebruikelijk is.

Machinisten die opgeleid worden voor ERTMS moeten vanaf de overgangsdatum modulaire examens afleggen:
(module betekent dat de machinist examen doet voor het baanvak waar hij gaat rijden)

– ERTMS Basis theorie & praktijk (verplicht),
– module: ERTMS Level 1 voor de Havenspoorlijn theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 1 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de Betuweroute theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 Dual Signalling theorie & praktijk.

De deelnemende machinist moet na iedere theoretische module een praktijkexamen doorlopen om als bevoegd machinist op dat baanvak te mogen rijden.

Richtlijn 2007/59/EG schrijft voor dat dit examen in het dagelijks treinverkeer afgenomen moet worden (Art. 25 Lid 6: “De rijvaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van een rijproef op het netwerk”).
De VVRV neemt een examen af achter een simulator. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer na het simulatie-examen ook een praktijkexamen op het betreffende baanvak af moet leggen. Omdat in het examenprogramma niet vermeld staat hoe dit dient te worden geregeld, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de vervoerder dit zelf mag organiseren.

Certificaten die verstrekt zijn vóór de datum van de overgang blijven hun geldigheid behouden.

Korting op herinstructie tijdens zomermaanden

Zoals ieder jaar verzorgen wij tijdens de zomermaanden kortlopende herinstructies. Op deze herinstructies bieden wij een aantrekkelijke korting van 15%.

Voor 2015 staan de volgende herinstructies gepland:

6+7 juli         Herinstructie ERTMS Level 1 en 2, duur 2 dagen, inclusief simulatietraining;
9+10 juli       Herinstructie Machinist BB/VB, duur 2 dagen;
9+10 juli       Herinstructie Wagencontroleur & VSG2, duur 2 dagen;

Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij mogelijk extra sessies voor deze herinstructies.

Wilt u meer informatie of een plaats reserveren voor één of meer medewerkers, neem dan contact met ons op via 010-4328008 of info@rdpservices.com.

Wijzigingen ERTMS L1 Havenspoorlijn

Level 1

ProRail heeft op 24 April 2015 aangegeven dat per eind April 2015, een harmonisatie zal gaan plaatsvinden in de toepassing van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn. Het systeemgedrag van Level 1 zal op de Havenspoorlijn geharmoniseerd worden met het gedrag op/rond Kijfhoek en de Maasvlakte-2 Buitencontour.

Tegelijk met deze wijzigingen, worden een aantal aanpassingen voor wat betreft het gebruik van tekstberichten gewijzigd en worden een aantal maatregelen rond STS passages opgeheven. Ook zullen bepaalde “Track Conditions” rond spanningssluizen worden toegepast.

De wijzigingen zijn volgens planning, op 31 mei 2015 afgerond.

Het document dat alle voor u relevante informatie tot de geplande wijzigingen bevat, is hier te downloaden.