VCA 01

VCA 01 Basisopleiding Veiligheid

Algemeen leerdoel:
Doel van deze opleiding is het leren van de voorlichting en instructie ten behoeve van de wettelijke verplichtingen bij het
werken langs de weg.

Doelgroep:
• personeel van bedrijven die VCA-gecertificeerd willen worden;
• nieuw personeel van reeds gecertificeerde bedrijven;
• personeel die werkzaamheden verrichten voor gecertificeerde
    bedrijven.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 1 dag theorie, inclusief examen.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• koffie & thee;
• examen VCA B & certificaat.

Railopleidingen