M 306

M 306 Leertraject Combi-machinist Categorie A/B

Algemeen leerdoel:
De Combi Machinist Categorie A/B kan na de opleiding treinen begeleiden, rijden en goederentreinen controleren op

technische staat voor zowel binnenlands- als grensoverschrijdend vervoer, aangevuld met de kennis van vervoer gevaarlijke stoffen.
De opleiding voldoet aan de EU Richtlijn 59, alsmede aan het RID en in de Spoorwegwet gestelde eisen.

Info:
Het leertraject bestaat uit de volgende modules:

•  Europese vergunning (bijlage IV);
•  Machinist algemeen;
•  Reizigers- en  goederenvervoer;
•  Veiligheidscommunicatie;
•  ERTMS (Level 1 en 2);
•  Wagencontroleur;
•  Vervoer gevaarlijke stoffen, categorie 2.

Duur van het leertraject:
De totale duur van het leertraject bedraagt 52 dagen theorie, en simulatietraining. exclusief VVRV examens.

Optioneel uit te breiden met Huckepack Vervoer (1 dag)

Inclusief:
•  opleidingsmaterialen;

•  toetsen en opdrachten;
•  alle lesboeken;
•  zakkaartje gevaarlijke stoffen;
•  zakkaartje veiligheidscommunicatie;
•  zakkaartje ERTMS;
•  simulatietraining ATB en ERTMS;
•  koffie & thee.

Exclusief:
•  praktijkstage;

•  examenkosten VVRV.

Voor alle veiligheidsfuncties die vallen onder de verantwoording van de VVRV, geldt een eenmalig examen veiligheidscommunicatie.

 

Railopleidingen