Herinstructie ERTMS

Herinstructie ERTMS

Algemeen leerdoel:
De deelnemer is na de herinstructie in staat om:

•  Veilig te rijden onder diverse ERTMS modi ;
•  De regelgeving omtrent ERTMS  juist te interpreteren.

De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet.

Info:
Tijdens de herinstructie komen de volgende onderwerpen aan bod:

•  Procedures;
•  Vertrekgereed maken onder ERTMS;
•  Rangeren;
•  Verstoorde situaties met gebruik van simulatie;
• Verschillen tussen: Level 1, Level 2 en DS;
•  Onregelmatigheden/calamiteiten.

Duur van de opleiding:
De duur van de herinstructie bedraagt 2 dagen (1 dag theorie en 1 dag simulatietraining), inclusief eindtoets.

Inclusief:
•  Opleidingsmaterialen;
•  Lesdocumentatie;
•  Koffie & thee;
•  Simulatietraining;
•  Eindtoets;
•  Herinstructie certificaat.

Railopleidingen