VSG 401H

VSG 401H Herinstructie Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie I

Algemeen leerdoel:
Na de herinstructie is de deelnemer in staat aan te geven wat gevaarlijke stoffen zijn, de wagens waarin dit wordt vervoerd

te herkennen en weet hij hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden.
De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet en het RID/VSG.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt één dagdeel theorie, inclusief eindtoets.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• toetsen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

De herinstructie kan ook digitaal worden gevolgd op ons E-learning platform Rail-Learning. Vraagt u vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Railopleidingen