I 603

I 603 Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor

Algemeen leerdoel:
De begeleider BD leert tijdens de opleiding de regels en vaardigheden om op buiten dienst gestelde sporen en sporen zonder een technische beveiliging:
• een werktrein of gereedschap veilig te begeleiden over de
buitendienststelling;
• de seinen die voor hem van toepassing zijn;
• voertuigen samen te stellen en te splitsen;
• controle aan materieel en lading uit te voeren.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform het certificeringstraject BBD van RailAlert.

Voorwaarden voor de opleiding:
Voorwaarde voor de opleiding is dat u in de instructie “Toegang tot het spoor” van RailAlert hebt gevolgd.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• persoonlijke veiligheid;
• rangeren algemeen;
• begeleid rangeren;
• algemene controle op materieel en belading;
• kleine remproef;
• seinen conform certificering BBD;
• onregelmatigheden.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 3 dagen theorie.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen en lesdocumentatie;
• toetsen en opdrachten;
• koffie & thee;
• eindtoets.

Exclusief:
• praktijkstage (optioneel);
• examen van RailAlert;
• seinenboek.

Railopleidingen