M 302

M 302 Gereedschapsmachinist

Algemeen leerdoel:
De gereedschapsmachinist kan na de opleiding:
• veilig als gereedschap dienende spoorvoertuigen besturen en bedienen op buitendienst gestelde sporen conform de daarvoor geldende regelgeving.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de regelgeving van RailAlert.

Doelgroep:
Personeel dat gereedschap en onderhoudsvoertuigen gaat besturen en bedienen op Buitendienst gestelde sporen.

Voorwaarden voor de opleiding:
Voorwaarde voor de opleiding is dat u de instructie “VTOS”  van RailAlert hebt gevolgd. (www.vtos.nl)

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

• basiskennis NVW;
• persoonlijke veiligheid;
• veiligheidsorganisaties;
• seinen en regelgeving;
• begripsomschrijvingen uit het vervoersproces;
• rangeren algemeen;
• bediening rail/wegvoertuigen;
• rijden op buitendienst gestelde sporen;
• relevante seinen;
• veiligheidscommunicatie;
• taken en verantwoordelijkheden;
• rijden conform VTI;
• beoordelen VTI;
• evalueren BBD/LLV/LWB.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 3 dagen theorie, inclusief basiskennis NVW.

De opleiding wordt aansluitend op lesdag 3 afgesloten met een landelijk examen per computer onder toezicht van BTC.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;

• lesdocumentatie;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• zakkaartje veiligheidscommunicatie
• toetsen en opdrachten;
• koffie & thee.

Exclusief :
• examen RailAlert;

• praktijk.
• rijden op buitendienst gestelde sporen;
• relevante seinen;
• veiligheidscommunicatie;
• taken en verantwoordelijkheden;
• rijden conform VTI;
• beoordelen VTI;
• evalueren BBD/LLV/LWB.

Railopleidingen