VSG 402

VSG 402 Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie 2

Algemeen leerdoel:
Na de opleiding is de deelnemer in staat een technische controle uit te voeren aan treinen met wagens, die zijn gekenmerkt als met
gevaarlijke stoffen en weet hij tevens hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden.
De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet en het RID/VSG.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• gevaarlijke stoffen algemeen;
• diverse typen goederenwagens;
• CIM vervoersdocument , wagenlijst, laadlijst en beremmingsstaat;
• WLIS;
• onregelmatigheden en calamiteiten;
• technische controle op verschillende soorten afsluitsystemen;
• technische gebreken aan wagens beladen met gevaarlijke stoffen;
• handelen en melden van onregelmatigheden en calamiteiten.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 3 dagen, waarvan 2 dagen theorie en 1 dag praktijkinstructie op ketelwagens, transporttanks en tankcontainers.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• toetsen;
• koffie & thee;
• eindtoets.

Exclusief :
• examen VVRV

Railopleidingen