C 705

C 705 Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Algemeen leerdoel:
Doel van de training is personeel/werknemers correct en professioneel op te kunnen vangen na een schokkende gebeurtenis.

Doelgroep:
Vakinhoudelijk leidinggevenden en wachtdienstfunctionarissen van een spoorwegonderneming.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• wat is een schokkende gebeurtenis;
• herkennen/signaleren gedrag na schokkende gebeurtenissen;
• opvanggesprekken;
• rollenspel/casus;
• nazorg en vervolggesprekken;
• melding en registratie.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 2 dagen

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• rollenspel met acteur;
• koffie & thee;
• deelnamecertificaat.

Railopleidingen