M 305

M 305 Nederlandse regelgeving voor buitenlandse machinisten

Algemeen leerdoel:
De machinist goederen kan na de opleiding:

•  zelfstandig spoorvoertuigen cat. A en B besturen en begeleiden
     zonder beperking op het Nederlandse spoorwegnet;
•  rangeren met spoorvoertuigen op het Nederlandse spoorwegnet.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de EU Richtlijn 59 en de Spoorwegwet.

Info:
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

•  Machinist algemeen;
•  Veiligheidscommunicatie;
•  Gevaarlijke stoffen, categorie 1
•  Simulatietraining op het Nederlandse spoornet

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 20 dagen theorie, inclusief veiligheidscommunicatie en simulatietraining. Exclusief examens

De opleiding zal in de Nederlandse taal worden verzorgd.
Voor het examen Veiligheidscommunicatie dient een bewijs van een gevolgde Nederlandse taalopleiding te worden aangetoond.

Inclusief:
•  opleidingsmaterialen;

•  lesdocumentatie;
•  zakkaartje gevaarlijke stoffen;
•  toetsen en opdrachten;
•  koffie & thee.

Exclusief:
•  Europese vergunning;

•  ERTMS;
•  Rangeren;
•  Examen(s).

De opleiding is inclusief veiligheidscommunicatie en simulatietraining voor het trainen van procedures in bijzondere omstandigheden.

Het examineren geschiedt door de Spoorwegonderneming zelf of wordt gemandateerd aan bijvoorbeeld VVRV of RDP Servies BV.

Railopleidingen