M 303

M 303 Machinist Categorie A/B

Algemeen leerdoel:
De machinist categorie A/B kan na de opleiding:

•  zelfstandig spoorvoertuigen categorie A en B besturen;
•  spoorvoertuigen begeleiden zonder beperking;
•  rangeren met spoorvoertuigen;
De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de EU Richtlijn 59 en de Spoorwegwet.

Info:
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

•  EU machinistenvergunning (bijlage IV);
•  Goederenvervoer;
•  Personenvervoer;
•  ERTMS;
•  Gevaarlijke stoffen, categorie 1.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 33 dagen theorie, inclusief 3 dagen simulatietraining. Exclusief examens VVRV.

Inclusief:
•  opleidingsmaterialen;

•  lesdocumentatie;
•  zakkaartje gevaarlijke stoffen;
•  zakkaartje veiligheidscommunicatie;
•  zakkaartje ERTMS;
•  toetsen en opdrachten;
•  koffie & thee.

Exclusief:
•  praktijkstage;
•  veiligheidscommunicatie;
•  rangeren;
•  examenkosten VVRV.

De opleiding is inclusief simulatietraining voor het trainen van procedures in bijzondere omstandigheden onder zowel ATB met lichtseinen alsmede ERTMS

Voor alle veiligheidsfuncties die vallen onder de verantwoording van de VVRV, geldt een eenmalig examen veiligheidscommunicatie.

Railopleidingen