VSG 402H

VSG 402H Herinstructie Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie 2

Algemeen leerdoel:
Na de herinstructie is de deelnemer in staat een technische controle uit te voeren aan wagens die zijn beladen met
gevaarlijke stoffen en weet hij tevens hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden. 

De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet en het RID/VSG.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt 1 dag theorie.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

De herinstructie kan ook digitaal worden gevolgd op ons E-learning platform Rail-Learning. Vraagt u vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Railopleidingen