T 501

T 501 Wagencontroleur

Algemeen leerdoel:
Na deze opleiding is de deelnemer in staat, om zelfstandig een technische controle uit te voeren aan nationale en internationale
goederentreinen.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform het AVV, het RID en de Spoorwegwet.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• wet- en regelgeving;
• controles goederenmaterieel;
• maatvoeringen conform AVV/GCU Bijlage 9;
• beplakkingsmodellen;
• opbouw van diverse soorten goederenmaterieel;
• constructie en revisie van goederenwagens;
• kenbare technische gebreken;
• slijtage onderhevige onderdelen;
• remtechniek en remproeven;
• beladingstoestand;
• remtechniek en remproeven.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 15 dagen theorie, exclusief examen VVRV (theorie- en praktijk).

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• toetsen en opdrachten;
• lesdocumentatie;
• koffie & thee.

Exclusief:
• gevaarlijke stoffen;
• zakboekje Goederenmaterieel / Wagencontroleur;
• examenkosten VVRV.

Voor alle veiligheidsfuncties die vallen onder de verantwoording van de VVRV, geldt een eenmalig examen veiligheidscommunicatie.

Railopleidingen