T 501b

T 501b Module Wiel- en rupsvoertuigen

Algemeen leerdoel:
De deelnemer is na de opleiding in staat goederenwagens, beladen met militaire wiel- en rupsvoertuigen
( o.a. Defensiematerieel), te controleren voor vertrek.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• laadeenheden;
• laadvoorschriften;
• controlepunten.

Doelgroep:
Voorwaarde voor de opleiding is een bevoegdheid Wagencontroleur.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 1 dag theorie, inclusief schriftelijke eindtoets.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• video-instructie;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

Railopleidingen