M 301P

M 301P Proeve van bekwaamheid Machinist Minimaal Bevoegd

Deze dag kan worden aangevraagd na de 2-daagse theorieopleiding voor het toetsen van praktijkvaardigheden op locatie.
Voorwaarde is dat de kandidaat is geslaagd voor de eindtoets theorie.
Proeve van Bekwaamheid wordt specifiek in de bedrijfsomgeving getoetst en hiervoor ontvangt de deelnemer een certificaat
(bij voldoende resultaat).

Railopleidingen