BHV 01

BHV 01 Basisopleiding Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening organiseren
Bij bedrijfshulpverlening gaat het erom de directe nadelige gevolgen van een ongeval of brand zoveel mogelijk te
beperken. Denk daarbij aan het verlenen van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming, evacuatie en communicatie.

Diensten die wij leveren in samenwerking zijn o.a.:
• advies m.b.t. de inrichting van de bedrijfshulpverlening in uw
    bedrijf;
• hulp bij het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan, een
    ontruimingsplan;
• advies m.b.t. noodverlichting, blusvoorzieningen etc;
• het maken van veiligheidsplattegronden;
• training bedrijfshulpverlener (open inschrijving en in company);
• levensreddende handelingen (LEH).

Offerte op maat
Wij kunnen verschillende vormen van ondersteuning afzonderlijk en op maat voor u uitvoeren. Wij kunnen ook samen
met u een gericht programma samenstellen, zodat uw aanpak alle aandacht krijgt die nodig is.

Railopleidingen