C 701

C 701 Veiligheidscommunicatie

Algemeen leerdoel:
Doel van deze opleiding is het op de juiste wijze toepassen van de regels die gelden voor eenduidige en veilige communicatie in het railverkeersysteem.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet en Prorail/RailAlert.
De opleiding geldt voor zowel VVRV- als NVW functionarissen.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• veiligheidscommunicatie algemeen;
• gespreks- en gedragsregels;
• dienstuitdrukkingen;
• regels ten aanzien van GSM-R;
• NATO spelalfabet.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 1 dag, exclusief examen.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• zakkaartje veiligheidscommunicatie;
• oefening en demonstratie;
• casustraining op taakgerichte functies;
• koffie & thee;

Exclusief:
• examenkosten VVRV/RailAlert.

Railopleidingen