M 301

M 301 Machinist Minimaal Bevoegd

Algemeen leerdoel:
De machinist met minimale bevoegdheid kan na de opleiding, op niet technisch beveiligde sporen en eigen bedrijfssporen
:
•  krachtvoertuigen bedienen en verplaatsen;

•  spoorvoertuigen veilig begeleiden;
•  rangeren (eventueel onder begeleiding van een rangeerder).

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
•  persoonlijke veiligheid;

•  wet- en regelgeving spoor;
•  seinen en regelgeving;
•  gevaarlijke stoffen;
•  begripsomschrijvingen uit het vervoersproces;
•  rangeren algemeen;
•  veiligheidscommunicatie.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 2 dagen theorie, inclusief schriftelijke eindtoets.

Inclusief:
•  opleidingsmaterialen;

•  lesdocumentatie;
•  zakkaartje gevaarlijke stoffen;
•  eindtoets;
•  koffie & thee;
•  certificaat “Machinist Minimaal Bevoegd”.

Exclusief:
• praktijk /  rijden met de locomotief;

•  proeve van bekwaamheid;
•  instructie krachtvoertuig.

Railopleidingen