I 601

I 601 Veiligheidstraining ‘Toegang tot het spoor’

Algemeen leerdoel:
Doel van deze veiligheidstraining is om inzicht te krijgen in de veiligheidsregels die gelden op het spoorterrein van ProRail.

Deze training voldoet aan de eisen voor het uitgeven van een (tijdelijk) toegangsbewijs.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt één dagdeel.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• persoonlijke veiligheid;
• toegangsbewijs tot de sporen;
• werkplekbeveiliging;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• risico`s van aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Inclusief:
• lesdocumentatie;
• veiligheidsinstructiefilm (www.vtos.nl);
• koffie & thee
• eindtoets en certificaat (bij voldoende resultaat).

Railopleidingen