M 302H

M 302H Hercertificering Gereedschapsmachinist

Algemeen leerdoel:
De gereedschapsmachinist kan na de herinstructie:

•  veilig als gereedschap dienende spoorvoertuigen besturen en bedienen op buitendienst gestelde sporen.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt 2 dagen theorie, inclusief proeftoets.

Deze herinstructie wordt op lesdag 2 aansluitend op de opleiding getoetst middels de landelijke hertoetsing per computer,
dit onder toezicht van BTC.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;

• koffie & thee;
• proeftoets.

Exclusief:
•  hertoets RailAlert;

•  praktijk.

Kraan op lorry, KROL

Railopleidingen