I 602

I 602 Workshop “Basiskennis Normenkader Veilig Werken”

Algemeen leerdoel:
Doel van deze workshop is, om inzicht te krijgen in het Normenkader Veilig Werken.

Doelgroep:
Iedereen die een veiligheidsfunctie gaat uitoefenen, die valt onder het NVW.

Duur van de opleiding:
De duur van de workshop bedraagt 1 dag.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• normenkader veilig werken;
• veiligheidsorganisaties;
• arbeidshygiënische strategie;
• veiligheidsniveaus;
• veiligheidscommunicatie;
• taken en verantwoordelijkheden;
• werkplekbeveiligingsmethoden;
• werkplekbeveiligingsmiddelen;
• spoorbeveiligingssystemen;
• bovenleiding.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• recent lesboek NVW;
• koffie & thee.

Aandachtspunt:
In de examens van veiligheidsfuncties (RailAlert) zijn vragen opgenomen over basiskennis NVW.

Railopleidingen