Categorie archief: ERTMS

Rangeren (20-08-2024)

Op 20 augustus 2024 starten wij weer met een volledige opleiding Rangeren met optioneel veiligheidscommunicatie. Deze opleiding wordt eventueel aangeboden inclusief een theorie-examen Rangeren.

De opleiding Rangeren duurt in totaal 10 dagen (theorie) met aansluitend op lesdag 10 het theorie-examen Rangeren. Veiligheidscommunicatie duurt 1 dag.

Voor meer informatie of het aanmelden van deelnemers neemt u vrijblijvend contact met ons op via administratie@rdpservices.com of via 010 432 8008.

Opleidingsaanbod 2024/25

TEX Rail Training / RDP Services BV biedt in 2024 de onderstaande opleidingen aan:

  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 01-07-2024
  • Rangeren – (20-08-2024)
  • Opleiding/herinstructie Gereedschapsmachinist (27 t/m 30 augustus 2024)
  • Duitse regelgeving (A/B) in Nederland gegeven – 03-09-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 01-10-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 18-11-2024
     Planning 2025
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 06-01-2025
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 07-04-2025
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 01-09-2025
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 03-11-2025

Op deze opleidingen zijn opleidingsplaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie, het lesrooster of aanmelden graag uw reactie naar administratie@rdpservices.com of telefonisch op 010 432 8008.

Wijziging examens Rangeren en Wagencontroleur

Vanaf 28 september 2023 (TSI) is het aan de Spoorwegonderneming om de vakbekwaamheid ‘Rangeren’ en ‘Wagencontroleur’ te bepalen.

De spoorwegondernemingen zijn verantwoordelijk om in het Veiligheidsbeheersysteem te vermelden hoe deze vakbekwaamheid zal worden geborgd. Dit moet voor 28 juni 2024 beschreven zijn.

Voor spoorwegondernemingen die de bovenstaande opleidingen door TEX/RDP willen laten verzorgen, worden de theorie-examens kosteloos aangeboden. Het examen kan aansluitend op de laatste lesdag worden afgenomen op onze computers. De inhoud en cesuur worden beschreven in een examenprotocol.

VVRV zal tot 28 juni 2024 de huidige examens blijven aanbieden en wellicht ook nog na die tijd. De spoorwegonderneming bepaald hoe en bij wie het examen zal worden afgenomen.

Voor meer vragen of advies verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Dit kan op 010 432 8008 of via administratie@rdpservices.com

Wijzigingen examens ERTMS op komst

ERTMS-logoHet ligt in de verwachting dat de examens ERTMS medio September 2015 over gaan naar de VVRV.

Met deze wijziging worden ook de examens ERTMS gewijzigd. Vanaf het moment van de overgang worden de examens in delen afgenomen en is het niet meer mogelijk om in één keer examen te doen voor bijvoorbeeld de Havenspoorlijn of Betuweroute, zoals dat nu gebruikelijk is.

Machinisten die opgeleid worden voor ERTMS moeten vanaf de overgangsdatum modulaire examens afleggen:
(module betekent dat de machinist examen doet voor het baanvak waar hij gaat rijden)

– ERTMS Basis theorie & praktijk (verplicht),
– module: ERTMS Level 1 voor de Havenspoorlijn theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 1 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de Betuweroute theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 Dual Signalling theorie & praktijk.

De deelnemende machinist moet na iedere theoretische module een praktijkexamen doorlopen om als bevoegd machinist op dat baanvak te mogen rijden.

Richtlijn 2007/59/EG schrijft voor dat dit examen in het dagelijks treinverkeer afgenomen moet worden (Art. 25 Lid 6: “De rijvaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van een rijproef op het netwerk”).
De VVRV neemt een examen af achter een simulator. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer na het simulatie-examen ook een praktijkexamen op het betreffende baanvak af moet leggen. Omdat in het examenprogramma niet vermeld staat hoe dit dient te worden geregeld, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de vervoerder dit zelf mag organiseren.

Certificaten die verstrekt zijn vóór de datum van de overgang blijven hun geldigheid behouden.

Wijzigingen ERTMS L1 Havenspoorlijn

Level 1

ProRail heeft op 24 April 2015 aangegeven dat per eind April 2015, een harmonisatie zal gaan plaatsvinden in de toepassing van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn. Het systeemgedrag van Level 1 zal op de Havenspoorlijn geharmoniseerd worden met het gedrag op/rond Kijfhoek en de Maasvlakte-2 Buitencontour.

Tegelijk met deze wijzigingen, worden een aantal aanpassingen voor wat betreft het gebruik van tekstberichten gewijzigd en worden een aantal maatregelen rond STS passages opgeheven. Ook zullen bepaalde “Track Conditions” rond spanningssluizen worden toegepast.

De wijzigingen zijn volgens planning, op 31 mei 2015 afgerond.

Het document dat alle voor u relevante informatie tot de geplande wijzigingen bevat, is hier te downloaden.