R 201

R 201 Rangeren met Minimale Bevoegdheid

Algemeen leerdoel:
De rangeerder met minimale bevoegdheid kan na de opleiding, op niet technisch beveiligde sporen en eigen bedrijfssporen:
• samen met de machinist rangeerbewegingen uitvoeren;
• spoorvoertuigen veilig begeleiden;
• voertuigen samenstellen en splitsen.
Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• persoonlijke veiligheid;
• wet- en regelgeving spoor;
• seinen en regelgeving;
• begripsomschrijvingen uit het vervoersproces;
• rangeren algemeen;
• veiligheidscommunicatie.


Duur van de opleiding:

De opleidingsduur bedraagt 2 dagen, inclusief eindtoets (theorie).

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• gevaarlijke stoffen categorie I;
• koffie & thee;
• eindtoets & certificaat.

Exclusief:
• praktijkopleiding;
• proeve van bekwaamheid.
 

Railopleidingen