VSG 401

VSG 401 Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie 1

Algemeen leerdoel:
Na de opleiding is de deelnemer in staat om aan te geven wat gevaarlijke stoffen zijn, de wagens waarin dit wordt vervoerd te
herkennen en weet hij hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden.
De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet en het RID/VSG.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• gevaarlijke stoffen algemeen;
• classificatie en identificatie van gevaarlijke stoffen;
• CIM vervoersdocument;
• diverse typen vervoer (spoorvoertuigen);
• onregelmatigheden en calamiteiten;
• handelen en melden van onregelmatigheden en calamiteiten.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 1 dag theorie.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• toetsen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• lesdocumentatie;
• koffie & thee;
• eindtoets.

Railopleidingen