VSG 404

VSG 404 Veiligheidsadviseur
Vervoer Gevaarlijke Stoffen RID/VSG

Algemeen leerdoel:
Ondernemingen die betrokken zijn bij vervoer en/of belading van gevaarlijke stoffen dienen te beschikken over een
Veiligheidsadviseur. Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer kennis van:
• relevante wettelijke verplichtingen (WVGS, BVGS, VSG,
    COTIF/CIM);
• taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
    Veiligheidsadviseur;
• technische voorschriften zoals vastgelegd in het RID:
     – toepassing, vrijstellingen, opleidingen, verplichtingen van
        betrokkenen, beveiliging;
    – classificatie;
    – gebruik van verpakkingen, transporttanks en reservoirwagens;
    – etikettering en documentatie;
    – constructie en beproeving van verpakkingen en tanks;
    – diverse voorschriften voor vervoer, laden, lossen en behandeling.
• Informatiesysteem gevaarlijke stoffen 

De opleiding is een voorbereiding op het officiële examen Veiligheidsadviseur.

Doelgroep:
Medewerkers die de functie Veiligheidsadviseur RID/VSG willen gaan uitoefenen of een gelijkwaardige kennis van de
voorschriften nodig hebben voor de eigen functie-uitoefening (managers en medewerkers veiligheid, logistiek adviseurs,
middenkader in administratieve functies). Deelnemers wordt dringend geadviseerd vóór aanvang van de opleiding de vigerende RID-uitgave in boekvorm te bestellen als enig bij het examen toegelaten naslagwerk.

Duur van de opleiding:
5 dagen (in overleg te plannen met opdrachtgever)

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee.

Exclusief:
• examenkosten CCV;
• aanschaf examen-toegelaten naslagwerk.

Railopleidingen