C 701H

C 701H Herinstructie Veiligheidscommunicatie

Algemeen leerdoel:
Doel van deze herinstructie is het op de juiste wijze toepassen van de regels die gelden voor eenduidige en veilige communicatie in het railverkeersysteem.
De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005 en Prorail/RailAlert.
De herinstructie geldt voor zowel VVRV- als NVW functionarissen.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt één dagdeel, inclusief eindtoets.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• zakkaartje veiligheidscommunicatie;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

Railopleidingen