TKB 01

KB 01 Training Kleine Blusmiddelen

Algemeen leerdoel:
Doel van deze opleiding is het leren omgaan met kleine blusmiddelen.

Info:
De training kleine blusmiddelen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte zal buiten
plaatsvinden waar iedere cursist in de gelegenheid gesteld zal worden een blussing te verrichten met gebruik van een
koolzuursneeuw (CO2) blusser. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een blusbak waar met het gas propaan een brand
wordt gesimuleerd. Ook zal aandacht besteed worden aan een beginnende brandbestrijding middels een blusdeken.

Doelgroep:
• personeel in de rijdende dienst;
• nieuw personeel;
• personeel uit de binnendienst.

Duur van de opleiding:
Bedraagt ca. 3 uur. Zowel theorie als praktijk.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• gebruik blusmiddelen;
• koffie & thee;
• certificaat.

Railopleidingen